Angličtina pro děti Helen Doron English

Metoda, která přináší skutečné výsledky

Hravě - Od malička - S výsledky!

  • systematická výuka pro děti od 3 měsíců do 19 let
  • od prvních slůvek a vět ke zkoušce FCE
  • učíme děti anglicky nejen mluvit, ale i myslet

Metoda Helen Doron postupuje při výuce angličtiny přirozeným způsobem, jakým se děti učí svému mateřskému jazyku.

Při lekcích klademe důraz na mluvené slovo a učíme děti používat jednotlivá slovíčka a fráze při konverzaci. U starších dětí pak na hodinách rozvíjíme také dovednosti čtenípsaní.

Angličtina je v současnosti nejrozšířenějším světovým jazykem. Lidé ji potřebují nejen v zaměstnání, ale i např. při cestování. Dát dětem dar druhého jazyka a tím je lépe vybavit pro život je velmi důležitý a přínosný aspekt. Angličtina je světový jazyk č.1 a není pochyb, že je nejlepší začít se ho učit již v raném věku.

Metoda Helen Doron Early English byla vyvinuta jako reakce na selhávání tradičních výukových metod a silné potřeby lepšího jazykového vzdělávání. Touto zážitkovou a kreativní metodou se děti učí angličtinu již 30 let. Síť Helen Doron English působí ve více než 30 zemích celého světa. HDEE je dnes používána jako měřítko správnosti výuky cizích jazyků v raném věku.

Výhody metody Helen Doron

Nevýhodou tradiční výuky angličtiny je, že studenti musí zvládnout všechny aspekty jazyka současně – poslech, porozumění, čtení, psaní a ústní projev.

Metoda Helen Doron postupuje při výuce angličtiny přirozeným způsobem, jakým se děti učí svému mateřskému jazyku. Je důležité, aby se děti nejprve na řeč naladily tím, že ji slyší, pak řečí mluvily, a teprve pak se učily číst a psát.

To je přirozený vývoj mateřského jazyka. Takové by mělo být pořadí i při osvojování se druhého, třetího jazyka. Navíc, čím mladší dítě, tím snadněji se bude učit.

Mluvená řeč je předpokladem čtení a psaní. Je důležité mít osvojenou fonetiku, aby student mohl správně číst a psát.

Helen Doron Early English (HDEE) nabízí ucelený program jazykových kurzů pro děti od tří měsíců Baby´s Best Start až po Teen English pro studenty do 18 let.

Kurzy podporují individualitu každého studenta v samotných hodinách, kde se vyučuje v malých skupinách do 6 dětí. Lektor má na každého žáka dostatek času, aby se mu věnoval a děti jsou stále motivovány k lepším výsledkům.

Chuť učit se anglicky podporují různé aktivity, které se během hodiny několikrát obmění a kvalitní výukové materiály jsou šité na míru dané věkové skupině.

Každý kurz má výukové materiály vytvořeny s ohledem na schopnosti a zájmy dětí a studentů v konkrétním věku. Kurzy jsou zpracovány tak, aby studenti postupovali od snazšího k náročnějšímu tak, jak potřebují.

Uspěje-li dítě na jedné úrovni, může pokročit do další, ve které se staví na již osvojeném a dobře známém. Pocit úspěchu přináší dětem motivaci pro další studium.

Opakovaný poslech a pozitivní podpora vytváří prostředí odpovídající potřebám malých dětí. Vytváří tak možnost učit se anglický jazyk přirozeně, podobně jako jazyk mateřský.

Dítě se systematicky po celé své dětství a dospívání seznamuje zcela přirozenou formou (nikoliv klasickým učením) s anglickým jazykem. Je to krásných osm let mluvené angličtiny pro nejmenší a malé děti a tři roky konverzace, čtení a psaní pro teenagery.

Kateřina Růžičková, ředitelka školy

Metoda HDEE je postavena na 4 základních principech

1. Opakovaný domácí poslech

Při tradiční metodě výuky angličtiny je student vystaven vlivu jazyka pouze 1 či 2 vyučovací hodiny týdně. Mimo to se jazyk nepoužívá a je tedy zapomenut. Tím dochází jen k malému pokroku. Oproti tomu systém ponoření se do jazyka vytváří prostředí, v němž dítě slyší zvuky jazyka znovu a znovu několikrát za den. To umožňuje dítěti snadno nasát zvuky, rytmus a schémata jazyka. Čím častější vystavení vlivu cizího jazyka, tím zůstává trvalejší jazyková dovednost.

Metodika HDEE vyniká mezi ostatními metodami učení angličtiny důrazem na fonetiku, čímž vybavuje děti výslovností podobnou rodilým mluvčím. HDEE program ponoření se do jazyka, který se věnuje dětem od tří měsíců věku, využívá každodenní poslech, který vštěpuje cizí jazyk. HDEE materiály vedou ke správné výslovnosti díky četnému množství písniček, říkadel a básniček.

Jedinečnost učebních materiálů HDEE z fonetického hlediska vězí také v zábavném přístupu k učení a v množství aktivit na procvičování výslovnosti. Karetní a stolní hry, hry s míčem, humorné příběhy, hudba a pohyb – tak je proces osvojování jazyka snadný a velmi zábavný.

Děti si angličtinu osvojují zábavným způsobem a bez námahy, protože HDEE využívá humor, hudbu a legraci, a tak zaručuje, že si děti vytvoří pozitivní postoj k učení angličtiny.

2. Pozitivní povzbuzování

Děti přicházející do kurzů angličtiny HD dostávají pozitivní zpětnou vazbu a povzbuzení, cítí se úspěšně nejen na hodinách angličtiny, ale i za dveřmi jazykového centra.

Místo zdůrazňování slabých stránek dětí a chyb, které dělají, je chválíme a snažíme se, aby byly samy se sebou spokojené. Úspěch vyvolává motivaci. Když se tedy děti cítí úspěšně, jsou motivovány učit se více a více.

Pomáháme jim vybudovat si sebedůvěru a kreativitu. Pomáháme jim nalézt lásku k učení a naučit se způsobu, jak se učit.

3. Učení jako zábava

Oproti tradičním výukovým metodám HDEE zahrnuje hry, písničky a aktivity, vše je poutavé a pestré, zajímavé a hlavně zábavné. Výuka působí spíše jako hra a děti se nadšeně zapojují. Nicméně přestože jsou tyto hry a aktivity pro děti zábavné, ve skutečnosti jde o velmi seriózní a dobře promyšlené, pečlivě naplánované lekce opírající se o metodicky propracovaný materiál.

4. Stavět na úspěchu – dítě má pocit úspěchu v každém okamžiku.

HDEE vyniká mezi ostatními programy tím, že nezapomíná na důležitost správné fonetiky, poskytuje rozsáhlý kontakt s angličtinou prostřednictvím domácího poslechu a široké škály aktivit zaměřených na procvičování výslovnosti.

Kateřina Růžičková, ředitelka školy

Cambridge English Exams

Od roku 2012 spolupracuje Helen Doron s Cambridge English Language Assassement. V roce 2013 měli naši žáci a studenti poprvé možnost absolvovat testy Cambridge English ve 3 úrovních náročnosti. Děti tak mají možnost seznámit se s formátem mezinárodních zkoušek, získají objektivní posouzení svých znalostí a také motivaci pro další studium Dle oficiálních výsledků jsou studenti Helen Doron v ústní části zkoušky o 20 % lepší než je celosvětový průměr.

Angličtina je v dnešním světě nezbytná součást každodenního života a kurzy Helen Doron English spolu s Cambridge testy dají Vašemu dítěti základ na celý život.