Metoda, která přináší skutečné výsledky

Helen Doron English

Hravě - od malička - s výsledky!

  • systematická výuka pro děti od 3 měsíců do 19 let
  • malé skupinky 4 - 6 dětí
  • od prvních slůvek a vět ke zkoušce CAE
  • učíme děti anglicky nejen mluvit, ale i myslet

Přijďte se k nám podívat

Jsme na Lochotíně a na Doubravce

  • ukázková hodina ZDARMA
  • mladší děti se s námi naučí svoje první anglická slova
  • starším dětem pomůžeme s výběrem kurzu s ohledem na jejich pokročilost
  • ukázka trvá 30 - 45 minut

O metodě

Metoda Helen Doron postupuje při výuce angličtiny přirozeným způsobem, jakým se děti učí svému mateřskému jazyku.

Při lekcích klademe důraz na mluvené slovo a učíme děti používat jednotlivá slovíčka při konverzaci. Čtení a psaní přichází na řadu později.

Naši studenti dosahují každým rokem vysoce nadprůměrných výsledků v mezinárodně uznávaných zkouškách University of Cambridge.

V letech 2020 a 2021 jsme i navzdory pandemii úspěšně odzkoušeli na 150 dětí. Všechny dosáhly výborných výsledků, a zejména v ústní části již tradičně předčily celosvětový průměr.

4 důvody proč dát Vaše dítě právě k nám

Přímá metoda výuky

Děti se nejprve učí porozumět mluvenému slovu, gramatika přichází na řadu později.

Maximálně 6 studentů

Díky malým skupinám se lektoři mohou věnovat dětem naplno a rozvíjet jejich schopnosti

Návaznost kurzů

Kurzy mají návaznost od malička až do 19 let a odpovídají věku a pokročilosti studentů. Začít s námi můžete v jakémkoli věku.

Radost z úspěchu

Hodiny jsou koncipovány tak, aby děti každou lekci zažívaly radost z úspěchu a pokroku, kterého při studiu angličtiny Helen Doron dosahují.

Výhodou naší výuky je práce v malých skupinách 4-6 dětí. Těm se věnujeme intenzivně a rozvíjíme je individuálně. Hodiny vedeme zábavnou formou díky spoustě her a jiných aktivit. Výuka tak probíhá přirozenou cestou a přináší dětem radost z úspěchu.

Kateřina Růžičková, ředitelka školy

Jak kurz probíhá?


intenzita kurzu je
1x týdně

rozsah kurzu je
36 lekcí

délka lekce je
45 minut

Informace o kurzu

Jako součást kurzu obdržíte učebnice Helen Doronpřístup k unikátním výukovým souborům.

Jednotlivé kurzy na sebe navazují, jsou vhodné pro děti od malička až do 19 let věku. Máme připravený speciální program pro každou pokročilost i věkovou skupinu.

Žádná hodina neodpadá, nabízíme možnost náhradních hodin.

Dvě minuty s Helen Doron

Naučíme Vás používat sílu slov


Přehled aktuálních volných kurzů

Vyberte věk

Aktuální volná místa Děti do 1 roku

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí09:50Lochotín2
Středa09:50Lochotín2

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurz je vytvořený speciálně pro malé děti s rodiči, kde se společně naučíte spoustu anglických písniček a říkanek a také mnoho zajímavých slovíček a frází. Kromě angličtiny je kurz také zaměřen na rozvoj motorických schopností a prohlubování vztahu dítěte a rodiče.

Kurzy probíhají pouze v Plzni na Lochotíně.

Aktuální volná místa Děti 1 rok

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí09:50Lochotín2
Úterý09:30Lochotín1
Středa09:50Lochotín2

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro malé děti s rodiči, kde se společně naučíte spoustu anglických písniček a říkanek a také mnoho zajímavých slovíček a frází. Kromě angličtiny jsou kurzy zároveň zaměřeny na rozvoj pohybových a motorických schopností a prohlubování vztahu dítěte a rodiče.

Kurzy probíhají pouze v Plzni na Lochotíně.

Aktuální volná místa Děti 2 roky

DenČasPobočkaVolná místa
Úterý09:30Lochotín1

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurz je určen pro malé děti s rodiči. Děti se zábavnou metodou učí zajímavá slovíčka a fráze společně se spoustou písniček a říkanek. Během výuky jsou zapojeny všechny smysly dítěte a spolu s angličtinou jsou zároveň rozvíjeny pohybové a motorické schopnosti. 

Kurzy probíhají pouze v Plzni na Lochotíně.

Aktuální volná místa Děti 3 roky

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí15:25Doubravka5
Pondělí15:30Lochotín2
Pondělí16:20Lochotín3
Úterý14:40Rokycany6
Úterý16:15Rokycany1
Úterý17:15Rokycany6
Středa15:30Rokycany6
Čtvrtek15:00Rokycany6
Čtvrtek16:20Doubravka5
Čtvrtek16:40Rokycany6
Čtvrtek17:15Lochotín3
Čtvrtek17:30Rokycany6
Pátek16:30Rokycany6

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy určené pro malé děti, kde se zábavnou metodou učí spoustu nových slovíček a frází společně se spoustou písniček a říkanek. Během výuky jsou používány všechny smysly dítěte a hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly hravě zapojit.

Aktuální volná místa Děti 4 roky

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí10:45Lochotín1
Pondělí15:25Doubravka5
Pondělí15:30Lochotín2
Pondělí16:20Lochotín3
Úterý14:40Rokycany6
Úterý16:15Rokycany1
Úterý17:15Rokycany6
Středa15:30Rokycany6
Čtvrtek15:00Rokycany6
Čtvrtek16:20Doubravka5
Čtvrtek16:40Rokycany6
Čtvrtek17:15Lochotín3
Čtvrtek17:30Rokycany6
Pátek16:30Rokycany6

V současné době máme téměř všechny kurzy pro čtyřleté děti plně obsazené. Nové kurzy budou zahájeny v září 2023.

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte, Vaše dítě si zapíšeme a začátkem května Vás pozveme na ukázkovou hodinu.

Kurzy jsou určené pro malé děti, kde se zábavnou metodou učí spoustu nových slovíček a frází, základy větné konstrukce a správnou výslovnost. Navíc mají děti k dispozici mnoho anglických pohádek a společně se v kurzu učí spoustu anglických písniček. Během výuky jsou používány všechny smysly dítěte a hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly hravě zapojit.

Aktuální volná místa Děti 5 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí10:45Lochotín1
Pondělí16:20Doubravka1
Pondělí17:15Doubravka5
Úterý14:40Rokycany6
Úterý15:20Lochotín3
Úterý15:25Doubravka1
Úterý16:20Doubravka2
Středa15:25Doubravka2
Středa16:20Doubravka4
Středa17:15Doubravka6
Čtvrtek15:25Doubravka4
Čtvrtek15:30Rokycany1
Čtvrtek16:20Doubravka6
Pátek16:30Rokycany6

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro malé děti, kde se zábavnou metodou učí spoustu nových slovíček a frází, základy větné konstrukce a správnou výslovnost. Navíc mají děti k dispozici mnoho anglických pohádek a společně se v kurzu učí spoustu anglických písniček. Během výuky jsou používány všechny smysly dítěte a hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly hravě zapojit.

Aktuální volná místa Děti 6 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí16:20Doubravka1
Pondělí17:15Doubravka5
Úterý14:40Rokycany6
Úterý15:20Lochotín3
Úterý15:25Doubravka1
Úterý16:20Doubravka2
Středa15:25Doubravka2
Středa16:20Doubravka4
Středa17:15Doubravka6
Čtvrtek15:25Doubravka4
Čtvrtek15:30Rokycany1
Čtvrtek16:20Doubravka6
Pátek16:30Rokycany6

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro předškolní děti a prvňáčky, kde se zábavnou metodou učí spoustu nových slovíček a frází, větnou konstrukci a správnou výslovnost. Současně začínají pomalu číst a psát jednoduchá slovíčka. Navíc mají děti k dispozici mnoho anglických pohádek a společně se v kurzu učí spoustu anglických písniček. Během výuky jsou používány všechny smysly dítěte a hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly hravě zapojit.

Aktuální volná místa Děti 7 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí14:30Lochotín1
Pondělí15:10Rokycany1
Pondělí17:15Doubravka5
Úterý14:40Rokycany6
Úterý15:25Doubravka5
Úterý15:30Rokycany1
Úterý16:20Doubravka2
Úterý16:35Lochotín3
Úterý17:15Rokycany3
Středa15:25Doubravka2
Středa15:30Rokycany6
Středa16:20Doubravka4
Čtvrtek15:25Lochotín1
Čtvrtek15:50Rokycany6
Čtvrtek16:20Lochotín1
Čtvrtek17:15Rokycany3
Pátek16:30Rokycany6

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Pro školní děti nabízíme více typů kurzů. Ve všech se hravou metodou učí nová slovíčka a fráze, větné konstrukce a správná výslovnost. Některé z kurzů jsou zaměřeny spíše na mluvenou angličtinu, v dalších se kromě toho dává prostor ještě psaní a čtení, takže děti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Navíc mají děti k dispozici mnoho anglických pohádek a společně se v kurzech učí spoustu anglických písniček. Během výuky jsou používány všechny smysly dítěte a hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly hravě zapojit.

Aktuální volná místa Děti 8 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí14:30Lochotín1
Pondělí15:10Rokycany1
Pondělí17:05Rokycany3
Pondělí17:15Doubravka5
Úterý14:40Rokycany6
Úterý15:25Doubravka5
Úterý15:30Rokycany1
Úterý16:20Doubravka2
Úterý16:35Lochotín1
Úterý17:15Rokycany3
Středa15:25Doubravka2
Středa15:30Rokycany6
Středa16:20Doubravka4
Čtvrtek15:25Lochotín1
Čtvrtek15:50Rokycany6
Čtvrtek16:20Lochotín1
Čtvrtek17:15Rokycany3
Pátek15:15Rokycany2
Pátek16:30Rokycany6

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Pro školní děti nabízíme více typů kurzů. Ve všech se hravou metodou učí nová slovíčka a fráze, větné konstrukce a správná výslovnost. Některé z kurzů jsou zaměřeny spíše na mluvenou angličtinu, v dalších se kromě toho dává prostor ještě psaní a čtení, takže děti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Navíc mají děti k dispozici mnoho anglických pohádek a společně se v kurzech učí spoustu anglických písniček. Během výuky jsou používány všechny smysly dítěte a hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly hravě zapojit.

Aktuální volná místa Děti 9 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí15:10Rokycany1
Pondělí16:20Doubravka1
Pondělí17:05Rokycany3
Úterý14:35Doubravka1
Úterý15:15Rokycany1
Úterý15:25Doubravka5
Úterý15:30Rokycany1
Úterý16:10Doubravka2
Úterý16:35Lochotín1
Úterý17:05Rokycany6
Středa15:30Rokycany3
Středa16:20Doubravka3
Středa16:25Rokycany3
Středa17:15Doubravka4
Čtvrtek15:25Lochotín1
Čtvrtek16:20Rokycany1
Čtvrtek17:15Rokycany2
Pátek15:15Rokycany2

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Pro školní děti nabízíme více typů kurzů. Ve všech se hravou metodou učí slovní zásoba a fráze, větné konstrukce a správná výslovnost. Některé z kurzů jsou zaměřeny spíše na mluvenou angličtinu, v dalších se kromě toho dává prostor ještě psaní a čtení, takže děti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň, ostatní už se věnují pokročilejší slovní zásobě a případné přípravě na zkoušky. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly bez problémů zapojit.

Aktuální volná místa Děti 10 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí16:20Doubravka1
Úterý14:35Doubravka1
Úterý15:15Rokycany1
Úterý15:25Rokycany1
Úterý16:10Doubravka2
Úterý16:35Lochotín1
Úterý17:05Rokycany6
Středa15:30Rokycany3
Středa16:20Doubravka3
Středa16:25Rokycany3
Středa17:15Doubravka4
Čtvrtek15:25Lochotín1
Čtvrtek16:20Rokycany1

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Nabízíme kurzy pro začátečníky i pokročilé, kde se poutavou metodou učí slovní zásoba a fráze, větné konstrukce, správná výslovnost a gramatika. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže děti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Některé z kurzů už se věnují pokročilejší slovní zásobě a případné přípravě na zkoušky. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly bez problémů zapojit.

Aktuální volná místa Děti 11 let

DenČasPobočkaVolná místa
Úterý15:25Rokycany1
Úterý16:10Doubravka2
Úterý16:35Lochotín1
Středa15:30Rokycany3
Středa16:20Doubravka3
Středa16:25Rokycany3
Středa17:15Lochotín1
Čtvrtek15:25Lochotín1
Čtvrtek16:20Rokycany1

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Nabízíme kurzy pro začátečníky i pokročilé, kde se poutavou metodou učí slovní zásoba a fráze, větné konstrukce, správná výslovnost a gramatika. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže děti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Některé z kurzů už se věnují pokročilejší slovní zásobě a případné přípravě na zkoušky. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly bez problémů zapojit.

Aktuální volná místa Děti 12 let

DenČasPobočkaVolná místa
Úterý17:15Doubravka2
Středa17:15Rokycany2
Čtvrtek15:25Lochotín1
Pátek14:25Rokycany4

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Nabízíme kurzy pro začátečníky i pokročilé, kde se poutavou metodou učí slovní zásoba a fráze, větné konstrukce, správná výslovnost a gramatika. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže děti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Některé z kurzů už se věnují pokročilejší slovní zásobě a případné přípravě na zkoušky. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly bez problémů zapojit.

Aktuální volná místa Teenageři 13 let

DenČasPobočkaVolná místa
Úterý17:15Doubravka2
Středa17:15Rokycany2
Čtvrtek15:25Lochotín1
Pátek14:25Rokycany4

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Nabízíme kurzy pro začátečníky i pokročilé, kde se poutavou metodou učí slovní zásoba a fráze, větné konstrukce, správná výslovnost a gramatika. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže studenti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všichni mohli bez problémů zapojit.

Aktuální volná místa Teenageři 15 let

DenČasPobočkaVolná místa

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro pokročilé, kde se poutavou metodou rozvíjí slovní zásoba a fráze, správná výslovnost a znalost gramatiky. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže studenti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všichni mohli bez problémů zapojit.

Aktuální volná místa Teenageři 16 let

DenČasPobočkaVolná místa

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro pokročilé, kde se poutavou metodou rozvíjí slovní zásoba a fráze, správná výslovnost a znalost gramatiky. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže studenti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všichni mohli bez problémů zapojit. V rámci kurzů nabízíme i případnou přípravu na zkoušky.

Aktuální volná místa Teenageři 17 let

DenČasPobočkaVolná místa

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro pokročilé studenty, kde se poutavou metodou rozvíjí slovní zásoba a fráze a znalost náročnější gramatiky. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže studenti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všichni mohli bez problémů zapojit. V rámci kurzů nabízíme i případnou přípravu na zkoušky.

Aktuální volná místa Teenageři 18 let

DenČasPobočkaVolná místa

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro pokročilé studenty, kde se poutavou metodou rozvíjí slovní zásoba a fráze a znalost náročnější gramatiky. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže studenti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všichni mohli bez problémů zapojit. V rámci kurzů nabízíme i případnou přípravu na zkoušky.

Aktuální volná místa Teenageři 19 let

DenČasPobočkaVolná místa

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro pokročilé studenty, kde se poutavou metodou rozvíjí slovní zásoba a fráze a znalost náročnější gramatiky. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže studenti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všichni mohli bez problémů zapojit. V rámci kurzů nabízíme i případnou přípravu na zkoušky.

Výhody pro Vás

  • Žádná hodina neodpadá (možnost náhradních hodin)
  • Pokračování v letním prázdninovém kurzu

Nestihli jste zahájení kurzu? Můžete se připojit i v průběhu školního roku! Přijďte se k nám podívat na úvodní hodinu ZDARMA.

Další informace: Helen Doron Plzeň

Letní tábory

Chcete se přijít podívat na ukázkovou hodinu?

Přihlašte se pomocí formuláře níže