Metoda, která přináší skutečné výsledky

Helen Doron English

Hravě - od malička - s výsledky!

  • systematická výuka pro děti od 3 měsíců do 19 let
  • malé skupinky 4 - 6 dětí
  • od prvních slůvek a vět ke zkoušce CAE
  • učíme děti anglicky nejen mluvit, ale i myslet
AQAP Plzeň - Angličtina pro děti (Fun with Flup)
Angličtina pro děti - Ukázková hodina zdarma

Přijďte se k nám podívat

V Plzni jsme na Lochotíně a na Doubravce

  • ukázková hodina ZDARMA
  • mladší děti se s námi naučí svoje první anglická slova
  • starším dětem pomůžeme s výběrem kurzu s ohledem na jejich pokročilost
  • ukázka trvá 30 - 45 minut

O metodě

Metoda Helen Doron postupuje při výuce angličtiny přirozeným způsobem, jakým se děti učí svému mateřskému jazyku.

Při lekcích klademe důraz na mluvené slovo a učíme děti používat jednotlivá slovíčka při konverzaci. Čtení a psaní přichází na řadu později.

Naši studenti dosahují každým rokem vysoce nadprůměrných výsledků v mezinárodně uznávaných zkouškách University of Cambridge.

V letech 2020 a 2021 jsme i navzdory pandemii úspěšně odzkoušeli na 150 dětí. Všechny dosáhly výborných výsledků, a zejména v ústní části již tradičně předčily celosvětový průměr.

4 důvody proč dát Vaše dítě právě k nám

Přímá metoda výuky

Děti se nejprve učí porozumět mluvenému slovu, gramatika přichází na řadu později.

Maximálně 6 studentů

Díky malým skupinám se lektoři mohou věnovat dětem naplno a rozvíjet jejich schopnosti

Návaznost kurzů

Kurzy mají návaznost od malička až do 19 let a odpovídají věku a pokročilosti studentů. Začít s námi můžete v jakémkoli věku.

Radost z úspěchu

Hodiny jsou koncipovány tak, aby děti každou lekci zažívaly radost z úspěchu a pokroku, kterého při studiu angličtiny Helen Doron dosahují.

Výhodou naší výuky je práce v malých skupinách 4-6 dětí. Těm se věnujeme intenzivně a rozvíjíme je individuálně. Hodiny vedeme zábavnou formou díky spoustě her a jiných aktivit. Výuka tak probíhá přirozenou cestou a přináší dětem radost z úspěchu.

Kateřina Růžičková, ředitelka školy

Jak kurz probíhá?


intenzita kurzu je
1x týdně

rozsah kurzu je
40 lekcí

délka lekce je
45 minut

Informace o kurzu

Jako součást kurzu obdržíte učebnice Helen Doronpřístup k unikátním výukovým souborům.

Jednotlivé kurzy na sebe navazují, jsou vhodné pro děti od malička až do 19 let věku. Máme připravený speciální program pro každou pokročilost i věkovou skupinu.

Žádná hodina neodpadá, nabízíme možnost náhradních hodin.

Dvě minuty s Helen Doron

Naučíme Vás používat sílu slov


Přehled aktuálních volných kurzů

Vyberte věk

Aktuální volná místa Děti do 1 roku

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí09:50Lochotín2
Středa09:50Lochotín0

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurz je vytvořený speciálně pro malé děti s rodiči, kde se společně naučíte spoustu anglických písniček a říkanek a také mnoho zajímavých slovíček a frází. Kromě angličtiny je kurz také zaměřen na rozvoj motorických schopností a prohlubování vztahu dítěte a rodiče.

Kurzy probíhají pouze v Plzni na Lochotíně.

Aktuální volná místa Děti 1 rok

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí09:50Lochotín1
Úterý09:30Lochotín0
Středa09:50Lochotín1

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro malé děti s rodiči, kde se společně naučíte spoustu anglických písniček a říkanek a také mnoho zajímavých slovíček a frází. Kromě angličtiny jsou kurzy zároveň zaměřeny na rozvoj pohybových a motorických schopností a prohlubování vztahu dítěte a rodiče.

Kurzy probíhají pouze v Plzni na Lochotíně.

Aktuální volná místa Děti 2 roky

DenČasPobočkaVolná místa
Středa09:00Lochotín2
Středa09:50Lochotín1

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurz je určen pro malé děti s rodiči. Děti se zábavnou metodou učí zajímavá slovíčka a fráze společně se spoustou písniček a říkanek. Během výuky jsou zapojeny všechny smysly dítěte a spolu s angličtinou jsou zároveň rozvíjeny pohybové a motorické schopnosti. 

Kurzy probíhají pouze v Plzni na Lochotíně.

Aktuální volná místa Děti 3 roky

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí15:25Doubravka0
Pondělí16:10Rokycany1
Pondělí17:00Rokycany1
Úterý10:20Lochotín1
Úterý14:40Rokycany1
Úterý17:15Rokycany1
Středa14:40Rokycany1
Středa15:25Lochotín0
Středa17:15Doubravka0
Čtvrtek15:00Rokycany1
Čtvrtek16:20Lochotín0
Čtvrtek16:40Rokycany1
Čtvrtek17:15Lochotín4
Čtvrtek17:30Rokycany1
Pátek16:30Rokycany0

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy určené pro malé děti, kde se zábavnou metodou učí spoustu nových slovíček a frází společně se spoustou písniček a říkanek. Během výuky jsou používány všechny smysly dítěte a hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly hravě zapojit.

Aktuální volná místa Děti 4 roky

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí15:25Doubravka0
Pondělí16:10Rokycany2
Pondělí16:20Lochotín0
Pondělí17:00Rokycany1
Úterý14:40Rokycany1
Úterý17:15Lochotín2
Úterý17:15Rokycany1
Středa14:40Rokycany2
Středa15:25Lochotín1
Středa17:15Doubravka1
Čtvrtek15:00Rokycany2
Čtvrtek16:20Lochotín1
Čtvrtek16:20Doubravka1
Čtvrtek16:40Rokycany2
Čtvrtek17:15Lochotín2
Čtvrtek17:30Rokycany1
Pátek16:30Rokycany0

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte, Vaše dítě si zapíšeme a začátkem května Vás pozveme na ukázkovou hodinu.

Kurzy jsou určené pro malé děti, kde se zábavnou metodou učí spoustu nových slovíček a frází, základy větné konstrukce a správnou výslovnost. Navíc mají děti k dispozici mnoho anglických pohádek a společně se v kurzu učí spoustu anglických písniček. Během výuky jsou používány všechny smysly dítěte a hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly hravě zapojit.

Aktuální volná místa Děti 5 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí16:10Rokycany1
Pondělí16:20Doubravka1
Pondělí17:00Rokycany1
Pondělí17:15Doubravka0
Úterý14:40Rokycany1
Úterý15:25Lochotín1
Úterý15:25Doubravka0
Úterý16:20Lochotín4
Úterý17:15Rokycany1
Středa14:40Rokycany1
Středa15:25Doubravka0
Středa17:15Lochotín5
Čtvrtek15:00Rokycany1
Čtvrtek15:25Lochotín2
Čtvrtek16:20Doubravka1
Čtvrtek16:40Rokycany1
Čtvrtek17:15Lochotín2
Čtvrtek17:30Rokycany1
Pátek15:30Rokycany1

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro malé děti, kde se zábavnou metodou učí spoustu nových slovíček a frází, základy větné konstrukce a správnou výslovnost. Navíc mají děti k dispozici mnoho anglických pohádek a společně se v kurzu učí spoustu anglických písniček. Během výuky jsou používány všechny smysly dítěte a hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly hravě zapojit.

Aktuální volná místa Děti 6 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí15:20Rokycany6
Pondělí16:20Doubravka1
Pondělí17:15Doubravka0
Pondělí17:15Doubravka2
Úterý15:25Lochotín1
Úterý15:25Doubravka0
Úterý16:20Doubravka1
Úterý17:15Lochotín1
Úterý17:15Rokycany2
Středa15:20Rokycany2
Středa15:25Doubravka0
Středa15:25Doubravka0
Středa17:15Lochotín5
Čtvrtek15:25Doubravka3
Čtvrtek15:50Rokycany4
Čtvrtek17:15Rokycany4
Pátek15:10Lochotín5

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro předškolní děti a prvňáčky, kde se zábavnou metodou učí spoustu nových slovíček a frází, větnou konstrukci a správnou výslovnost. Současně začínají pomalu číst a psát jednoduchá slovíčka. Navíc mají děti k dispozici mnoho anglických pohádek a společně se v kurzu učí spoustu anglických písniček. Během výuky jsou používány všechny smysly dítěte a hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly hravě zapojit.

Aktuální volná místa Děti 7 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí15:20Rokycany6
Pondělí15:25Lochotín1
Pondělí17:15Lochotín1
Pondělí17:15Doubravka2
Úterý15:25Doubravka3
Úterý16:20Doubravka1
Úterý17:15Lochotín1
Úterý17:15Rokycany2
Středa15:20Rokycany2
Středa15:25Doubravka0
Čtvrtek15:25Lochotín1
Čtvrtek15:25Doubravka3
Čtvrtek15:50Rokycany4
Čtvrtek17:15Rokycany4
Pátek15:10Lochotín5

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Pro školní děti nabízíme více typů kurzů. Ve všech se hravou metodou učí nová slovíčka a fráze, větné konstrukce a správná výslovnost. Některé z kurzů jsou zaměřeny spíše na mluvenou angličtinu, v dalších se kromě toho dává prostor ještě psaní a čtení, takže děti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Navíc mají děti k dispozici mnoho anglických pohádek a společně se v kurzech učí spoustu anglických písniček. Během výuky jsou používány všechny smysly dítěte a hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly hravě zapojit.

Aktuální volná místa Děti 8 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí15:20Rokycany6
Pondělí15:25Lochotín3
Úterý15:25Doubravka3
Úterý17:00Rokycany6
Úterý17:15Lochotín1
Úterý17:15Rokycany2
Středa15:20Rokycany2
Středa16:20Doubravka0
Čtvrtek15:25Lochotín1
Čtvrtek15:50Rokycany4
Čtvrtek16:15Rokycany2
Čtvrtek16:20Lochotín1
Čtvrtek17:15Rokycany4
Pátek15:10Lochotín5
Pátek15:15Rokycany2

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Pro školní děti nabízíme více typů kurzů. Ve všech se hravou metodou učí nová slovíčka a fráze, větné konstrukce a správná výslovnost. Některé z kurzů jsou zaměřeny spíše na mluvenou angličtinu, v dalších se kromě toho dává prostor ještě psaní a čtení, takže děti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Navíc mají děti k dispozici mnoho anglických pohádek a společně se v kurzech učí spoustu anglických písniček. Během výuky jsou používány všechny smysly dítěte a hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly hravě zapojit.

Aktuální volná místa Děti 9 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí15:25Lochotín3
Pondělí16:20Lochotín3
Pondělí16:20Doubravka0
Úterý14:35Doubravka1
Úterý17:00Rokycany6
Úterý17:15Lochotín1
Středa15:25Lochotín2
Středa16:20Doubravka0
Středa17:15Doubravka3
Čtvrtek15:25Lochotín1
Čtvrtek16:15Rokycany2
Čtvrtek16:20Lochotín1
Pátek15:15Rokycany2

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Pro školní děti nabízíme více typů kurzů. Ve všech se hravou metodou učí slovní zásoba a fráze, větné konstrukce a správná výslovnost. Některé z kurzů jsou zaměřeny spíše na mluvenou angličtinu, v dalších se kromě toho dává prostor ještě psaní a čtení, takže děti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň, ostatní už se věnují pokročilejší slovní zásobě a případné přípravě na zkoušky. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly bez problémů zapojit.

Aktuální volná místa Děti 10 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí15:25Lochotín3
Pondělí16:20Lochotín3
Pondělí16:20Doubravka0
Úterý14:35Doubravka1
Úterý16:10Doubravka2
Úterý16:20Lochotín2
Úterý17:00Rokycany6
Úterý17:15Lochotín1
Středa15:25Lochotín2
Středa16:10Rokycany2
Středa16:20Doubravka4
Středa17:10Rokycany1
Středa17:15Doubravka3
Čtvrtek15:20Lochotín4
Čtvrtek16:20Rokycany1
Čtvrtek17:15Lochotín2
Pátek15:10Lochotín5
Pátek15:15Rokycany2

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Nabízíme kurzy pro začátečníky i pokročilé, kde se poutavou metodou učí slovní zásoba a fráze, větné konstrukce, správná výslovnost a gramatika. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže děti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Některé z kurzů už se věnují pokročilejší slovní zásobě a případné přípravě na zkoušky. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly bez problémů zapojit.

Aktuální volná místa Děti 11 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí15:20Lochotín0
Pondělí16:20Lochotín3
Úterý15:25Lochotín2
Úterý16:10Doubravka2
Úterý17:15Doubravka2
Středa15:25Lochotín3
Středa15:30Lochotín0
Středa15:30Rokycany3
Středa16:10Rokycany2
Středa16:20Doubravka4
Středa16:20Doubravka4
Středa17:10Rokycany1
Čtvrtek15:20Lochotín4
Čtvrtek15:25Lochotín0
Čtvrtek16:20Rokycany1
Čtvrtek17:15Lochotín2
Čtvrtek17:15Doubravka1
Pátek14:25Rokycany3
Pátek15:10Lochotín2
Pátek15:40Rokycany2

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Nabízíme kurzy pro začátečníky i pokročilé, kde se poutavou metodou učí slovní zásoba a fráze, větné konstrukce, správná výslovnost a gramatika. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže děti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Některé z kurzů už se věnují pokročilejší slovní zásobě a případné přípravě na zkoušky. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly bez problémů zapojit.

Aktuální volná místa Děti 12 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí14:20Lochotín0
Pondělí15:10Rokycany2
Pondělí15:20Lochotín0
Pondělí17:10Rokycany1
Úterý17:15Doubravka2
Středa15:25Lochotín3
Středa15:30Rokycany3
Středa16:10Rokycany2
Středa16:20Doubravka4
Středa17:10Rokycany1
Středa17:15Lochotín2
Středa17:15Rokycany2
Čtvrtek15:20Lochotín1
Čtvrtek16:20Lochotín0
Čtvrtek16:20Rokycany1
Čtvrtek17:15Doubravka1
Čtvrtek17:20Lochotín2
Pátek14:15Lochotín0
Pátek14:25Rokycany3
Pátek14:35Rokycany2
Pátek15:10Lochotín2
Pátek15:40Rokycany2

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Nabízíme kurzy pro začátečníky i pokročilé, kde se poutavou metodou učí slovní zásoba a fráze, větné konstrukce, správná výslovnost a gramatika. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže děti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Některé z kurzů už se věnují pokročilejší slovní zásobě a případné přípravě na zkoušky. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všechny děti mohly bez problémů zapojit.

Aktuální volná místa Teenageři 13 let

DenČasPobočkaVolná místa
Pondělí14:30Lochotín0
Pondělí15:10Rokycany2
Pondělí15:20Lochotín0
Pondělí17:10Rokycany1
Úterý15:15Lochotín0
Úterý16:20Lochotín2
Úterý17:25Lochotín2
Středa15:15Doubravka0
Středa15:20Lochotín0
Středa15:25Lochotín0
Středa16:20Doubravka3
Středa17:15Rokycany2
Čtvrtek15:25Lochotín0
Čtvrtek16:15Lochotín0
Pátek14:15Lochotín0
Pátek14:35Rokycany2
Pátek15:05Lochotín1

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Nabízíme kurzy pro začátečníky i pokročilé, kde se poutavou metodou učí slovní zásoba a fráze, větné konstrukce, správná výslovnost a gramatika. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže studenti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všichni mohli bez problémů zapojit.

Aktuální volná místa Teenageři 15 let

DenČasPobočkaVolná místa

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro pokročilé, kde se poutavou metodou rozvíjí slovní zásoba a fráze, správná výslovnost a znalost gramatiky. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže studenti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všichni mohli bez problémů zapojit.

Aktuální volná místa Teenageři 16 let

DenČasPobočkaVolná místa

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro pokročilé, kde se poutavou metodou rozvíjí slovní zásoba a fráze, správná výslovnost a znalost gramatiky. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže studenti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všichni mohli bez problémů zapojit. V rámci kurzů nabízíme i případnou přípravu na zkoušky.

Aktuální volná místa Teenageři 17 let

DenČasPobočkaVolná místa

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro pokročilé studenty, kde se poutavou metodou rozvíjí slovní zásoba a fráze a znalost náročnější gramatiky. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže studenti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všichni mohli bez problémů zapojit. V rámci kurzů nabízíme i případnou přípravu na zkoušky.

Aktuální volná místa Teenageři 18 let

DenČasPobočkaVolná místa

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro pokročilé studenty, kde se poutavou metodou rozvíjí slovní zásoba a fráze a znalost náročnější gramatiky. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže studenti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všichni mohli bez problémů zapojit. V rámci kurzů nabízíme i případnou přípravu na zkoušky.

Aktuální volná místa Teenageři 19 let

DenČasPobočkaVolná místa

V případě zájmu o tento kurz nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pozveme Vás na ukázkovou hodinu, které právě v tomto období probíhají. 

Kurzy jsou určené pro pokročilé studenty, kde se poutavou metodou rozvíjí slovní zásoba a fráze a znalost náročnější gramatiky. Ve všech kurzech se klade důraz jak na mluvenou angličtinu, tak na psaní a čtení, takže studenti rozvíjejí všechny složky jazyka zároveň. Hodiny probíhají v malých skupinkách, aby se všichni mohli bez problémů zapojit. V rámci kurzů nabízíme i případnou přípravu na zkoušky.

Výhody pro Vás

  • Žádná hodina neodpadá (možnost náhradních hodin)
  • Pokračování v letním prázdninovém kurzu

Nestihli jste zahájení kurzu? Můžete se připojit i v průběhu školního roku! Přijďte se k nám podívat na úvodní hodinu ZDARMA.


Letní tábory

Chcete se přijít podívat na ukázkovou hodinu?

Přihlašte se pomocí formuláře níže


Alej Svobody 56,
323 00 Plzeň

Telefon: 608 963 029
E-mail: info@aqap.cz

Radiová 42,
312 00 Plzeň

Telefon: 608 963 029
E-mail: info@aqap.cz

Havlíčkova 218,
337 01 Rokycany

Telefon: 608 963 029
E-mail: info@aqap.cz