Zkoušky Cambridge

20. říjen 2023

Zde naleznete přehled všech zkoušek Cambridge, ke kterým v naší škole připravujeme.

Zkoušky CambridgeZkoušky Cambridge

Zkouška Starters je úplně první zkouška, kterou je možné skládat. Podle Evropského rámce má označení Pre A1. Děti již musí umět číst a psát a porozumět jednoduchému čtenému textu. V ústní části pak musí nejen porozumět, ale i správně reagovat v celých větách.

Zkoušky A1 Movers zkoušejí děti z jejich znalostí minulého času a nepravidelných sloves. V ústní části již musí vyprávět krátký příběh podle obrázků, které jim předloží zkoušející. Nejde jen o popis, musejí také vystihnout pointu celého příběhu.

Ve zkouškách Flyers, které jsou na úrovni A2, děti píší svoji první krátkou esej. Znalost minulého času je zde samozřejmostí a v ústní části pak vyprávějí příběh v minulém čase a vedou konverzaci se zkoušejícím.

Zkoušky B1 Preliminary jsou zkoušky na úrovni české státní maturity. Ukazují, že student ovládá základy jazyka a je schopen ho používat v každodenních situacích. V písemné části píšou kandidáti dvě eseje o 100 slovech, čtou články a musí prokázat porozumění textu i komplexní znalost gramatiky. V ústní části musí například samostatně mluvit jednu minutu na dané téma. 

Zkoušky B2 First. Složením této zkoušky mají studenti otevřené dveře do světa – je to zkouška, která je vyžadována firmami, jejichž komunikačním jazykem je angličtina. Důraz je kladen na detailní porozumění slyšeného i psaného, včetně porozumění názoru, postoje, záměru textu, jeho hlavní myšlence, tónu.

Zkouška C1 Advanced otevírá dveře na univerzity a do firem i vládních úřadů po celém světě. Potvrzuje, že držitel certifikátu je schopen efektivně a plynule komunikovat na profesní i akademické úrovni. Tato zkouška také testuje úroveň psaného i mluveného projevu, porozumění textu, poslech.

Zkouška C2 Proficiency je kvalifikace nejvyšší úrovně. Studenti využívají tuto kvalifikaci ke studiu postgraduálních kurzů, vedení výzkumných projektů na vysoké úrovni a akademických seminářů a efektivní komunikaci na vyšší manažerské a správní úrovni v mezinárodním obchodě.