Výuka angličtiny a nemčiny pro firmy

Angličtina a němčina pro firmy

Zajístíme výuku jazyků ve Vaší firmě

Výuka probíhá licencovanou metodou Direct Method for English®Direktes Deutsch®, která umožňuje rychlé dosažení stanovených cílů ve výuce.

Kurzy pro firmy

  • Hledáte kurz na míru?
  • Potřebujete si doplnit specifickou slovní zásobu?
  • Máte náročný časový program?

Přímá metoda

V našich hodinách učíme cizí jazyky přímými metodami s důrazem na mluvené slovo. Výuka probíhá zábavnou a nenásilnou formou.

Kontaktujte nás

Pro více informací nás kontaktujte, nebo se přijďte podívat na ukázkovou hodinu přímo k nám do hodiny. Ukážeme Vám, jak výuka probíhá.


Sjednejte si schůzku!

Kateřina Růžičková

Mgr. Kateřina Růžičková,
ředitelka


  • Každý student obdrží zdarma přístupový kód k online výuce, kde si může procvičit látku probranou na hodině. – platí pouze pro angličtinu
  • S ohledem na potřeby zadavatele lze do výuky zahrnout také výuku technické angličtiny, emailové korespondence, telefonování a vedení obchodního jednání v angličtině.
  • Na základě výsledků testování a analýzy potřeb zadavatele i jednotlivých studentů budou společně stanoveny priority a konkrétní cíle, jejichž dosažení bude průběžně vyhodnocováno.

Cizí jazyky přímou metodou

Metoda Direct Method for English®Direktes Deutsch® je zaměřena především na mluvenou angličtinu s důrazem na správné použití obvyklých frází, slovní zásoby i gramatiky.

Tyto znalosti si student osvojuje přímo na hodině za pomoci speciálně vypracovaného systému otázek a odpovědí.

Probraná látka se dále upevňuje systematickým opakováním. Díky tomu se jazyk dostává přirozeně do podvědomí a nové poznatky pak student dokáže použít bez dlouhého přemýšlení i v reálném životě.


Nedílnou součástí kurzu je i sledování pokroků studentů zahrnující vstupní a výstupní test, jakož i průběžný monitoring ústní a písemnou formou. Na konci kurzu bude studentům vydáno osvědčení o absolvování kurzu.